Opłaty za szkołę

Wraz ze złożeniem formularza rejestracyjnego do szkoły należy uiścić kwotę £100.

Następnie pobierane są opłaty miesięczne w okresie od października do lipca (do 10-tego każdego miesiąca)

w kwocie £20 za pierwsze dziecko i £15 na każde kolejne.   

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: ABC Limited Company, sort code:30-96-18, numer konta: 55619560 z podaniem imienia i nazwiska dziecka w tytule wpłaty.